tropische temperaturen…

Elske VosNieuwsberichten

Deze week is het wel erg warm in de school. Buiten waaide dinsdag wel een lekker windje, daarom gingen we met groep 7/8 lekker buiten werken. Met spelling gingen we woorden oefenen met zelfgemaakte flitskaarten en daarna deden we in groepjes hints met de woorden.

Daarna was begrijpend lezen aan de beurt; in drietallen op een lekker plekje op het plein de tekst lezen.

’s Middags ook nog buiten de waddeneilanden uitzagen voor de thema-opdracht. En tenslotte nog een Kanjerspel in de schaduw van de boom!

Dan is het zomaar een hele leuke, net iets andere, dag! 🙂