De werkgroep identiteit op school (WIOS) ondersteunt de school bij het uitvoeren van het identiteitsbeleid. De WIOS bestaat uit twee ouders en de directeur. Andere ouders of teamleden kunnen uitgenodigd worden om bij een (deel van een) vergadering aanwezig te zijn.

De belangrijkste taken van deze commissie zijn:

  • Het contact met nieuwe ouders (over identiteit);
  • De directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over identiteit gerelateerde schoolzaken;
  • Meedenken over en werken aan het imago van de school;
  • Ondersteuning van de leerkrachten m.b.t. identiteit.

In de gesprekken wordt o.a. doorgesproken over wat christelijk en bijbelgetrouw onderwijs is, hoe dit concreet wordt ingevuld op de school, wat de motivatie van de ouders is om te kiezen voor een school met deze identiteit en wat de wederzijdse verwachtingen hierover zijn van de ouders en de school.