Samenwerking tussen ouders en school

Een goede samenwerking tussen school en ouders zorgt ervoor dat het kind optimaal kan leren en draagt daarmee bij aan een goede ontwikkeling van het kind. Wij zien ouders als experts met betrekking tot kennis over de ontwikkeling van hun kind. Wij hechten daarom groot belang aan open communicatie van school naar de ouders en van ouders naar de school. Wij vinden het ook erg fijn als ouders actief betrokken zijn bij activiteiten.

Samen verantwoordelijk

School, ouders én leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor hoe het gaat op school. De kinderen zijn daarom ook actief betrokken bij de oudergesprekken.

Voor de startgesprekken aan het begin van het jaar interviewen ouders van onderbouwleerlingen hun kind als voorbereiding voor het gesprek met de leerkracht. Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 zijn samen met de ouders aanwezig bij de startgesprekken.

Met de ouders stemmen we af hoe ze hun kinderen begeleiden bij het plannen en maken van huiswerk. We geven ook tips hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden.

Halverwege het schooljaar is er een contactmoment voor alle ouders. Verdere contactmomenten zijn facultatief en worden afgestemd tussen leerkracht en ouders.

Het leerlingdossier van een kind is door de ouders altijd in te zien. 

Actief betrokken

Er zijn diverse mogelijkheden om actief te worden op school:

  • sluit aan bij één van de klankbordgroepen, die ongeveer twee keer per jaar worden gevormd rondom een specifiek onderwerp. Deze klankbordgroepen bestaan uit leerkrachten en ouders.
  • alle ouders draaien ongeveer een keer per drie weken mee in het pleinwachtrooster voor de lunchpauze. Als ouders niet in de gelegenheid zijn om zelf pleinwachtbeurten te lopen, is het mogelijk de beurten af te kopen.
  • Uiteraard zijn er diverse activiteiten gedurende het jaar waarbij we extra hulp van ouders goed kunnen gebruiken, zoals het schoolreisje, luizencontrole, schoonmaak, de musical of de kerstviering.
  • Jaarlijks lezen enkele ouders met ons mee bij het opstellen van de schoolgids.

Contact met de school

Nieuwe ouders worden na kennismaking met de directeur en de inschrijving thuis bezocht door de leerkracht van hun kind. Indien gewenst, krijgen zij een ouder uit dezelfde groep toegewezen als contactpersoon.

Ouders zijn ’s ochtends (tot 8.40 uur) van harte welkom in de klas. Leerkrachten zijn dan beschikbaar voor korte mededelingen of om een afspraak te maken. Na 15.00 uur zijn de leerkrachten buiten op het plein aanspreekbaar.

Eén tot twee keer per jaar organiseren we een algemene ouderavond. In overleg met ouders agenderen we actuele onderwerpen voor deze avonden.

Informatie

Wij versturen een tweewekelijkse nieuwsbrief, de Stuifmail. Daarnaast communiceren wij regelmatig informatie via de Parro app.

U kunt ons ook volgen op facebook, waar in ieder geval maandelijks een bericht wordt geplaatst vanuit één van de groepen.

Algemene informatie over de school en de nodige beleidsdocumenten vindt u op onze website.

Het volledige document over onze visie op samenwerking met ouders vindt u hier onder schooldocumenten.