Uw kind aanmelden op onze school

U bent van harte welkom om langs te komen op onze school voor vrijblijvende informatie en het proeven van de sfeer. Dat kan op de open dagen die wij in november en maart houden, maar u kunt ook een afspraak maken voor een rondleiding op een ander moment. Onze directeur leidt u graag rond en kan u meer vertellen over het mooie onderwijs op onze school.

Als u uw kind daadwerkelijk wilt aanmelden op onze school, vindt er een gesprek plaats met de directeur waarin er gelegenheid is om te vertellen over uw kind, uw achtergrond en de motivatie om uw kind op Floriant in te schrijven. Ook nemen we de tijd om eventuele specifieke onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken.   

Als u als ouder(s) en wij als Floriant vinden dat onze basisschool een goede plek is voor uw kind, wordt een officieel aanmeldingsformulier ingevuld, een onderdeel daarvan is de ouderverklaring waarin verwoord staat hoe wij op school invulling geven aan onze identiteit. Met het tekenen van alle formulieren is uw kind officieel ingeschreven.  

Ruimschoots voordat uw kind daadwerkelijk naar school gaat, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om bij u thuis kennis te komen maken met u en uw kind. Ook zal dan besproken worden wanneer uw kind mag komen wennen in de groep en welke praktische zaken voor u van belang zijn wanneer uw kind bij ons op school begint.