Welkom bij ons in groep 7/8!

Dit schooljaar zijn we begonnen met een gezellige groep van 25 leerlingen, 14 leerlingen van groep 7 en 11 leerlingen van groep 8. Juf Anette geeft les op maandag en dinsdag en juf Sabrina op woensdag, donderdag en vrijdag. We starten de dag met een Bijbelles. Er zijn vaak vragen en leuke gesprekken, en natuurlijk wordt er veel gezongen. De belangrijkste vakken zijn vroeg op de dag: rekenen en spelling. Daarna vaak taal, lezen of studievaardigheden. Thematisch werken is erg belangrijk, iedere zes weken een ander thema. Dat kan een onderwerp heel dichtbij zijn, zoals water, sluizen en dijken, maar ook heel ver weg: de tropen, de noord- en zuidpool en nog veel meer. Ook maatschappelijke onderwerpen komen aan bod, zoals de regering, vluchtelingen en cultuur. Ieder thema heeft een eindproduct. Dat kan een presentatie zijn, een optreden of een blog. 

Juf Lara geeft twee keer per week gym, in de gymzaal of bij mooi weer buiten. Dit schooljaar zijn we verder druk met de voorbereiding op het verkeersexamen voor groep 7 en de musical voor groep 8. In de maand mei gaat groep 8 op kamp, iets waar altijd erg naar uit wordt gekeken. 

De laatste twee jaren van de basisschool zijn heel bijzonder, omdat de leerlingen al echt gegroeid zijn, steeds meer van zichzelf laten zien en ook al met verwachting vooruit kijken.