Er zitten dit jaar 23 leerlingen in groep 3/4 bij juf Lisa. In groep 3 staat het lezen centraal. De leerlingen leren lezen met de methode Veilig leren lezen. Na een half jaar kennen we alle letters en houden we een letterfeest! Ook wordt er veel aandacht besteed aan het schrijven van teksten.

In groep 4 leren we onder andere de tafels en hebben we voor het eerst verkeer en begrijpend lezen.

Naast de methodes leren we in groep 3/4 in een thema, zoals bijvoorbeeld de camping, het vliegtuig en de opticien. Per thema stellen we zelf vragen op en gaan we op zoek naar de antwoorden. Zo zijn we voor het thema het vliegtuig naar Aviodrome geweest en is er een piloot in de klas gekomen om meer te vertellen over het thema.