De Bijbel als basis

Floriant biedt onderwijs met de Bijbel als basis. Wat betekent dat en hoe zie je dat terug op onze school?

De Bijbel als basis

Onze christelijke identiteit is het fundament onder onze ambitie om goed onderwijs te geven. De Bijbel is de bron waaruit wij putten. Het bevat waarheid en goedheid en heeft zeggingskracht voor heel ons leven en heel de samenleving. Wij zien Jezus Christus als ons grote voorbeeld en willen leven zoals Hij bedoeld heeft.

Wij hebben de opdracht dit geloof door te geven en voor te leven aan onze kinderen. Als school bieden wij kinderen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en in al hun eigenheid te zijn en te worden zoals God hen bedoeld heeft.

Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun geloof in Jezus Christus. Wij leven onze leerlingen voor hoe de zeggingskracht van de Bijbel een plek kan krijgen in ons leven, zoals bijvoorbeeld in hoe wij met hen omgaan en ook met elkaar en met hun ouders.

Zichtbaar en doorleefd

We beginnen en sluiten elke dag met gebed. Ook vertellen we de kinderen elke dag een verhaal uit de bijbel en zingen we met elkaar.

Maar onze christelijke identiteit beperkt zich niet tot wat je ziet. Het geloof beïnvloedt hoe we met elkaar en deze wereld omgaan. Jezus’ dienende en liefdevolle levenshouding geeft ons richtlijnen voor ons dagelijks leven. Zo vormen we een gemeenschap waarin ruimte is voor elk kind en iedere ouder en waarin we de leerlingen toerusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.