Floriant is een IKC. Dat staat voor Integraal Kind Centrum en betekent dat we onderwijs en opvang bieden voor kinderen van 2 tot 13 jaar. We bieden peuteropvang, onderwijs, voor- en naschoolse opvang (BSO) en verschillende buitenschoolse activiteiten.

Op Floriant vinden we het belangrijk dat elk kind tot bloei en ontwikkeling mag komen. Onze kernwaarden samen, zien en ontdekken, worden in onze lessen en onze omgang met kinderen zichtbaar en dragen bij aan het floreren van de kinderen. Elk kind is uniek; met eigen gaven en talenten die ze mogen ontwikkelen en uitdragen. Tegelijk maken we samen de wereld een beetje mooier.

De toegevoegde waarde van een IKC is dat kinderen al jong worden uitgedaagd om te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Door als peuteropvang en school samen te werken, kunnen we nog beter kijken naar wat een kind nodig heeft om optimaal tot groei en bloei te komen. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen om voor elk kind het beste te zoeken. Daarnaast is het fijn om als kind in een vertrouwde omgeving naar de BSO te gaan, andere activiteiten te ondernemen en met vrienden te spelen. Ten slotte is het voor u als ouder ook heel fijn dat u uw kind(eren) op één plek kunt brengen en halen.