Een boom!

Elske VosNieuwsberichten

In maart is op ons schoolplein een Spaanse aak geplant vanuit het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen. De gemeente Velsen belooft op het platform Velsengoedbezig.nl dat ze voor elk duurzaam initiatief dat helpt CO2 besparen, één boom plant. Zo wil de gemeente de CO2-reductie in Velsen versnellen.

Voor de kleuters en peuters die buiten spelen brengt deze boom heerlijke schaduw in de zomer. Voor de kinderen van de BSO en de peuteropvang brengt het ook schaduw in de lokalen. Heel fijn!